Pula, kaštanjer,građevinsko zemljište cca 400 m2, stambena zona, unutar izgrađenog građevinskog područja!

PRILIKA ZA INVESTITORE! Zemljište za gradnju u blizini centra ! Predmetno građevinsko zemljište cca 400 m2,nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, GUP-om grada Pule,/UPU...

view the listing