Pula, kaštanjer,građevinsko zemljište cca 400 m2, stambena zona, unutar izgrađenog građevinskog područja!

zemljište građevinsko 400 m2

Građevinsko zemljište stambene namjene u blizini centra cca 900 m , uz prometnicu, blizina trgovina, škola, bolnice !

Contact An Agent

PRILIKA ZA INVESTITORE! Zemljište za gradnju u blizini centra !

Predmetno građevinsko zemljište cca 400 m2,nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja,

GUP-om grada Pule,/UPU “Monvidal-Kaštanjer”/,zemljište se nalazi unutar zone “S”- zone stambene namjene, gradnja poluugrađene i ugrađene građevine srednje velikih gabarita.Gradnja višestambenih građevina sa minimalno 4 stambene jedinice…Maksimalni koeficijent  izgrađenosti-  0,60, najviša visina – 15 m … Na česici se nalazi mala kuća i sporedna zgrada  površine cca 40 m2.

Prodajna cijena – mogućnost dijela isplate u novcu, a dio u izgrađenom stanu – po dogovoru!